Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον τομέα του σιδήρου από το 1990.

Ιδρύθηκε από τους Νώε Μπορμπόλη & Δημήτρη Τριαντογιάννη όταν μετά από μία επιτυχημένη δεκαετή συμμετοχή στην ‘ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΠΕ’ θυγατρική της ‘ΕΝΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΠΕ’ αποφάσισαν την αποχώρηση τους και την σύσταση της νέας εταιρείας αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία τους.

Έχοντας ως κύριο στόχο την ποιότητα και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών η εταιρεία μας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.