:: ΣΤΡΑΤΖΑ 4 ΜΕΤΡΑ - 10 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
Δυνατότητα διαμόρφωσης λαμαρίνας, μήκους 4m & πάχους έως 10mm .
:: ΨΑΛΙΔΙ 10 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ
Κοπή λαμαρίνας έως 10mm.
:: ΠΡΕΣΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
Διαμόρφωση λαμαρίνας 1,25mm,σε περσίδα με άνοιγμα 18cm.
:: ΖΟΥΜΠΑΔΟΨΑΛΙΔΟ
Διάτρηση λαμαρίνας έως 25mm,& διαμέτρου 6 - 30mm.
:: ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
Κοπή όλων των προφίλ πλάτους,έως 260mm με ευθεία κοπή ή φάλτσο.
:: ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
Κυλινδράρισμα λαμαρίνας πάχους,μέχρι 6mm & μήκους έως 3m.
:: ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ
Κουρμπάρισμα όλων των προφίλ,μορφοσιδήρου όπως: λάμες, γωνίες,τετράγωνα, Πί & Ι, κοίλους δοκούς, κ.ά.